Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-020 - Lichtextinctie - Periodiek

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(461) Doorzicht in dm in oppervlaktewater dm Naar dataportaal
(495) Lichtextinctie in /m in oppervlaktewater /m Naar dataportaal
(1282) Bestralingssterkte fotosynthetisch actieve straling (PAR-golflengtes) in uE/s/m2 in de atmosfeer uE/m2.sec Naar dataportaal
(1293) Euphotische diepte van de waterkolom in meter m Naar dataportaal
(1295) Fotosynthetisch actieve straling (PAR) in oppervlaktewater DIMSLS Naar dataportaal
(1313) Scalaire bestralingssterkte fotosynthetisch actieve straling in uE/s/m2 in oppervlaktewater uE/m2.sec Naar dataportaal
(3229) Alpha (Helling van de licht-gelimiteerde regio van de PI-curve) in de waterkolom (berekend) mgC/(uE/m^2/s)/mgChl/h Naar dataportaal
(3240) Absorptie (niet gespecifieerde golflengte) /m in de waterkolom /m Naar dataportaal