Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-003 - Hyperbenthos

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(2478) Aantal getroffen benthos organismen in het monster # Naar dataportaal
(2669) Gewicht van organismen in g g Naar dataportaal
(2836) Biomassa hyperbenthos in mg/m3 in de waterkolom mg/m3 Naar dataportaal
(2837) Densiteit hyperbenthos in #/m3 in de waterkolom #/m3 Naar dataportaal
(3289) Zwevend stof in g/l in water g/l Naar dataportaal
(3290) Organisch materiaal in % AFDW in water % Naar dataportaal