Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-004a - Vissen (KRW)

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1046) Temperatuur in graden celcius van het oppervlaktewater graden celcius
(1207) Zuurgraad (pH) in oppervlaktewater DIMSLS
(1213) Zuurstof in % in oppervlaktewater %
(1214) Zuurstof in mg/l in oppervlaktewater mg/l
(1321) Turbiditeit van het oppervlaktewater NTU
(2390) Aantal vissen per taxon per fuikdag #/fuikdag
(2391) Totaal aantal vissen per fuikdag #/fuikdag
(2394) Biomassa (g) vissen per taxon per fuikdag g/fuikdag
(2395) Totaal biomassa (g)van vissen per fuikdag g/fuikdag
(2562) Geleidendheid (Conductiviteit) in us/cm in oppervlaktewater uS/cm
(3221) Aantal vissen per taxon per fuikdag per jaar #/fuikdag/jaar
(3357) Aantallen gevangen per volume-eenheid in #/m3 #/m3
(3358) Gewicht gevangen per volume-eenheid in g/m3 g/m3
(3681) Saliniteit in ‰ in oppervlaktewater