Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-HD-V-007 - Grondwaterstand

Beschrijving: In een aantal projectgebieden van het Sigmaplan (meer bepaald de wetlands) worden de grond- en oppervlaktewaterpeilen continu (uurlijks) of twee wekelijks gemeten. Piëzometers en peilschalen bevinden zich in de polder van Kruibeke – Bazel – Rupelmonde (KBR), Vlassenbroekse polder (VLB), Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn (GWZ), het noodelijk gebied van de Waaslandhaven (WAH), de Durmevallei (DUR) en het Zammels Broek (ZAM).
Planning metingen: Minstens tot eind 2010; Continue metingen (uurlijks of tweewekelijks)
Uitvoerende organisatie: INBO/ANB Kliniekstraat 25, 1070 Brussel Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen
Conctact: INBO: dr. Wim Mertens (wim.mertens@inbo.be) WL: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: Linkeroever AMT??? Eventueel toe te voegen.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: