Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-FC-V-001 - Geleidbaarheid - Continu

Beschrijving: De geleidbaarheid wordt continu gemeten op enkele puntlocaties in het Schelde-estuarium. De opstelling verschilt per locatie, afhankelijk van de mogelijkheden voor de bevestiging vande toestellen.
Planning metingen: continu
Uitvoerende organisatie: IMDC iov aMT
Conctact: ir. Frederik Roose (frederik.roose@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep: Frederik Roose
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Frederik Roose
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: