Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-009 - Zuurstof - Continu

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Zuurstof in mg/liter    Optisch
 
Afgeleide parameters
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Overloop van Hansweert (MONEOS)
-------------------------------------------------------------------------------------
Overloop van Hansweert (MONEOS) 51,407839 - 3,966811 / 2012 - 2014
Parameter: Zuurstof in mg/liter
Meetmethode: Optisch
open serie