login     
   Home
  
English  
  
  
  
  
  - IMIS: Integrated Marine Information System -
log in

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde

Meer:  Instituut | Dataset 
Engelstalige titel: Ecology of macrozoöbenthos at the Zeeschelde
Overkoepelend project: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
Referentie nr.: P102/174H3495
Acroniem: OMES 1
Periode: 1995 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Ecologie; Macrobenthos; Zoöbenthos
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituut  Top | Dataset 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer

Abstract:
Benthos vormt een zeer belangrijke schakel in de estuariene voedselketen. De biomassa deposit-feeders en suspension-feeders zijn dan ook twee toestandsvariabelen van het ecosysteemmodel. Door het vrijwel ontbreken van data over benthos in het zoetwatergetijdengebied wordt binnen OMES de ruimtelijke verspreiding van het macrozoöbenthos in de Zeeschelde bepaald. Dit omvat het meten van de soortensamenstelling, diversiteit , densiteit en biomassa langsheen de longitudinale gradiënt (grens-Gent) en de verticale gradiënt. Voor de ruimtelijke spreiding werd éénmalig bemonsterd in het najaar van 1996 in drie dieptezondes in het sublitoraal en drie dieptezones in het intertidaal en dit in alle modelcompartimenten.
Naast deze éénmalige grootschalige kartering loopt in het brakke deel van de Zeeschelde een uitgebreid monitoringsprogramma van de benthische fauna op zowel de slikken als sublitoraal.

- Ruimtelijke verspreiding macrobenthos Zeeschelde
- Temporele verspreiding macrobenthos Zeeschelde
- Biologie Oligochaeta.

Dataset  Top | Instituut 
  • Voorlopige OMES databank, meer

 Top | Instituut | Dataset 
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.