login     
   Home
  
English  
  
  
  
  
  - IMIS: Integrated Marine Information System -
log in

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Pedologische karakterisatie van schorren en alluviale gebieden

Meer:  Instituut | Dataset 
Engelstalige titel: Pedologic characteristics of salt marches and alluvial plains
Overkoepelend project: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
Acroniem: OMES 1
Periode: 1995 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Alluviale afzettingen; Bodemeigenschappen; Zoutmoerassen
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituut  Top | Dataset 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Bodem- en waterbeheer, meer

Abstract:
Gemeenschappelijke financiering door:
AWZ, Administratie Waterwegen en Zeewezen
AMINAL,Administratie Milieu, Natuur, Land en Waterbeheer

De bodem kan zeker beschouwd worden als een ecologisch differentiërende factor die zijn invloed laat gelden op de vegetatie en zijn evolutie. Het doel van deze studie is dan ook om een beschrijving te maken van de bodems en de bodemvorming van de schorren en alluviale gebieden en de verwachte processen wanneer bepaalde gebieden terug aan een getijdentegime zouden onderworpen worden. Daartoe wordt een beschrijvende en kwantitatieve bodemkundige karakterisatie uitgevoerd naar morfologische bodemkenmerken en klassieke analytische bodemparameters. Het is de bedoeling de bodem zodanig te karakteriseren dat de gegevens als invoer kunnen dienen voor het ecologisch vegetatiemodel. Dit houdt in dat d.m.v. bodemboringen van de toplaag de volgende parameters in het veld opgenomen worden: opeenvolging, diepte en dikte van de verschillende strata; weerstandsmeting van de verschillende strata m.b.v. penetrograaf; diepte van de reductielaag; diepte van eventueel storende lagen; diepte van eventueel storende lagen; diepte van de beworteling; klasse van vervening en afbraak van organisch materiaal; klasse van bodemrijping. Op elk beschreven proefvlak worden d.m.v. kopeckyringen ongestoorde stalen genomen waarvan de textuurfracties, koolstofgehalte, CaCO3, PH, electrische geleidbaarheid, bulkdensiteit en poriënvolume en verzadigde hydraulische conductiviteit worden bepaald.

Dataset  Top | Instituut 
  • Voorlopige OMES databank, meer

 Top | Instituut | Dataset 
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.