login     
   Home
  
English  
  
  
  
  
  - IMIS: Integrated Marine Information System -
log in

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Karakterisatie van organisch materiaal en plankton van de Zeeschelde

Meer:  Instituut | Dataset 
Engelstalige titel: Characterisation of organic matter and plankton of the Zeeschelde
Overkoepelend project: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
Acroniem: OMES 1
Periode: 1995 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Organisch materiaal; Plankton
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituut  Top | Dataset 

Abstract:
Het ontrafelen van de cycli van koolstof en nutriënten binnen het ecosysteem is van fundamenteel belang. Met het oog op het ecosysteemmodel is het nodig om: 1) de interacties (grootte en richting) tussen rivier enerzijds en schor- en overstromingsgebieden anderzijds te kwantificeren voor wat koolstof- en stikstofuitwisselingen betreft, 2) de omzettingen van materiaal in het pelagiaal te bepalen, 3) de omzettingen in slikken en schorren te meten.

Het onderzoek van het organisch materiaal in het estuarium wordt uitgevoerd op twee complementaire manieren. De eerste gaat uit van een biologische identificatie van zowel levend als dood materiaal, de tweede gaat uit van een chemische benadering gebaseerd op verschillen in isotopensamenstelling van de verschillende componenten. De verschillende onderdelen van deze studies zijn:

De analyse van particulair organisch materiaal in de waterkolom
Bestuderen van degradeerbaarheid van het organisch materiaal
Bestuderen van sedimentatie van het organisch materiaal

Dataset  Top | Instituut 
  • Voorlopige OMES databank, meer

 Top | Instituut | Dataset 
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.