login     
   Home
  
English  
  
  
  
  
  - IMIS: Integrated Marine Information System -
log in

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Hydrodynamica

Meer:  Instituten | Dataset 
Engelstalige titel: Hydrodynamica
Overkoepelend project: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
Acroniem: OMES 1
Periode: 1995 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Getijmodellen; Hydraulische modellen; Hydrodynamica; Stroomvoorspelling
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituten (2)  Top | Dataset 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, financier

Abstract:
De basis voor elke verdere modellering en voor de waterbouwkundige aspecten van het Sigmaplan is een goed hydrodynamisch model. Het moet in eerste instantie de weerslag van de voorgestelde uitvoeringsvarianten op de hoogwaterstanden, op de komberging en op de stroomsnelheden langsheen het onderzochte rivierenstelsel voorspellen. Een verlaging van de hoogwaterstanden vermindert het gevaar op dijkdoorbraken en op overstromingen. Een verhoging van de stroomsnelheden heeft invloed op de aanval en de afslag van de rivieroevers en op de veiligheid voor de scheepvaart. Vanuit ecologisch oogpunt hebben de stroomsnelheden invloed op de sedimentatie en erosie van de verschillende habitats en op de leefbaarheid van het gebied voor verschillende soorten.
Voor dit onderzoek zal door een gespecialiseerd laboratorium een tweedimensionaal wiskundig hydrdynamisch-numeriek model van de Schelde en bijrivieren ontwikkeld worden. Voor specifieke situaties kan hieraan een 3D model gekoppeld worden. Voor dit model moeten de afmetingen van de rivierbodems opgemeten worden.

Dataset  Top | Instituten 
  • Voorlopige OMES databank, meer

 Top | Instituten | Dataset 
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.