login     
   Home
  
English  
  
  
  
  
  - IMIS: Integrated Marine Information System -
log in

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Meer:  Instituten | Dataset 
Engelstalige titel: The C cycle of the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 4
Periode: Juni 2006 tot 2009
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Koolstofcyclus
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituten (2)  Top | Dataset 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Onderzoeksgroep Analytische en Milieuchemie (ANCH), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Abstract:
Deze studie maakt het 2de perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

De waterkwaliteit in de Zeeschelde wordt in hoge mate gehypothekeerd door de hoge koolstofvracht die erin terecht komt. De wijze waarop die vracht verwerkt wordt, en de interacties met sediment vereisen een goede monitoring van de koolstofparameters. Dit perceel dient gespecialiseerd te zijn in de analyse van koolsteffracties.

Dataset  Top | Instituten 
  • OMES: Monitoring van de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer

 Top | Instituten | Dataset 
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.