login     
   Home
  
English  
  
  
  
  
  - IMIS: Integrated Marine Information System -
log in

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Studie naar de sedimentologie en het lichtklimaat in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Meer:  Instituten | Datasets 
Engelse titel: Sedimentology and light climate of the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 5
Periode: 2009
Status: Gestart

Thesaurustermen: Baggerwerk; Scheepvaart; Zwevende stof
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituten (2)  Top | Datasets 
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Datasets (2)  Top | Instituten 
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer
  • OMES: Studie van de sedimentologie en lichtklimaat in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer

 Top | Instituten | Datasets 
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.