login     
   Home
  
English  
  
  
  
  
  - IMIS: Integrated Marine Information System -
log in

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Meer:  Instituten | Dataset 
Engelse titel: Primary production in the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 5
Periode: 2009
Status: Gestart

Thesaurusterm: Primaire productie
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituten (2)  Top | Dataset 
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Dataset  Top | Instituten 
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer

 Top | Instituten | Dataset 
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.