login     
   Home English  
  
  
  
  

Indicatoren van de Langetermijnvisie 2030 (LTV) voor het Schelde-estuarium

Indicatoren worden steeds meer ingezet als instrument voor verkenning, planning, uitvoering en evaluatie van het beleid. Bovendien zijn ze erg nuttig als koppeling tussen het beleid en het wetenschappelijk onderzoek.

In het kader van de LTV-doelstellingen werd in dit project een set indicatoren geselecteerd en afgestemd op het volledige grensoverschrijdende Schelde-estuarium, in overleg met wetenschappers en het beleidsniveau. Deze indicatoren kaderen in de 3 hoofdthema’s Veiligheid, Natuurlijkheid en Toegankelijkheid van de Werkgroep Onderzoek & Monitoring

Lees verder

IndicatorlijstLeeswijzer

Eindpublicatie


Bevolkingsdruk
Socio-economisch belang van de havens
Nautisch beheer
Bodemberoerende activiteiten
(Kansen voor) Recreatie aan land en op het water
Socio-economisch belang van het verblijfstoerisme
Behoud van morfologie en dynamiek
Veiligheid tegen overstromen
Kwaliteit van het oppervlaktewater
Milieueffecten van de havens en scheepvaart
Belasting door milieuverontreinigende stoffen
Status van soorten en habitats
Bedreiging voor biodiversiteit
Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden
Kansen voor natuur
Visserij
Maatschappelijke respons en samenwerking
Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren


De ontwikkeling van de set indicatoren kadert in het programma Langetermijnvisie Onderzoek en Monitoring (O&M), binnen de pijler ‘Natuurlijkheid’.
Meer informatie over dit project.

  • Lees het visiedocument voor een afbakening van doelstellingen, concept, perspectieven en inhoud van dit project.

  • De literatuurstudie licht de belangrijkste bouwstenen van het project en het indicatoren-instrument voor de Schelde toe.

  • In de eindpublicatie zijn de leeswijzer en alle samenvattende indicatorenfiches gebundeld.  • Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Maritime Access Divsion Flanders Marine InstituteDe ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
Rijkswaterstaat(NL)
Vlaamse Overheid, departemenent Mobiliteit en Openbare werken (BE)
Actueel in dit systeem:
  • 9545 publicaties
  • 768 projecten
  • 442 datasets
  • 240 kaarten
  • 5725 pdf's
Publicatie van de UA verschenen in Nature: Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. Ga naar
Het T2009 rapport over het Schelde-estuarium is nu beschikbaar. Ga naar
TIDE : beleid en beheer van het Schelde-estuarium vergeleken met 3 ander estuaria. Resultaten op Ga naar