Integrated Marine Information System | Scheldemonitor
Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Meer:  Instituten | Dataset 
Engelse titel: The zoöplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 5
Periode: 2009
Status: Gestart

Thesaurusterm: Zooplankton
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituten (2)  Top | Dataset 
  • Université Paul Sabatier; Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer

Dataset  Top | Instituten 
  • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer

 Top | Instituten | Dataset