Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vogeleilanden in de Beneden Zeeschelde: effect op hydrodynamica en sediment transport
Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Vogeleilanden in de Beneden Zeeschelde: effect op hydrodynamica en sediment transport. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_033_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 12 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  België, Beneden Zeeschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Numerical modelling; Numerieke modellering; Vogeleilanden;

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  In kader van het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (CP-ECA) wordt er voor de aanleg van een tweede getijdendok gezocht naar oplossingen om het verlies aan broedgebied voor strand- en koloniebroeders op te vangen. Een van de opties die door MOW-aMT naar voor geschoven is, betreft de aanleg van twee vogeleilanden ter hoogte van de strek- en leidam.
  Het scenario met beide vogeleilanden werd onderzocht met behulp van een 2D numeriek model. Voor een simulatie zonder en met vogeleilanden werden de maximale stroomsnelheden (bij eb en vloed) en de bijhorende zandtransporten met elkaar vergeleken.
  Bij ebstroming blijken beide eilanden vooral naast de stroomvoerende geul te liggen en is de impact beperkt. De vloedstroming echter is pal op beide vogeleilanden gericht. Daardoor wordt de stroming vooral verder in de vaargeul geduwd en verhogen daar lokaal de maximale stroomsnelheden. Dezelfde trend is ook te zien bij het zandtransport. De verhoogde snelheden bij vloed, zorgen voor hogere zandtransporten. Zonder bescherming lijkt het erop dat de eilanden sterk zullen eroderen. Tenslotte wordt opgemerkt dat een lokale sterke verhoging van de vloedstroming effect kan hebben op de bevaarbaarheid voor het stuk Schelde langsheen de Noordzeeterminal.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs