Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Ontpolderen langs de Westerschelde: invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces (2005-2009)
Floor, J. (2009). Ontpolderen langs de Westerschelde: invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces (2005-2009). MSc Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. 159 pp.

Thesis info:

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Doctoraat/Thesis/Eindwerk

Trefwoorden

Auteur  Top 

Abstract
    Het plan om te ontpolderen voor natuurherstel van de Westerschelde heeft voor veel commotie en protesten in Zeeland gezorgd. In het complexe en conflictueuze beleidsproces rond het natuurherstel in de periode maart 2005 – april 2009 zijn veel actoren actief geweest en is de legitimiteit van het beleid meerdere male ter discussie gesteld. Om een beter begrip te krijgen van het beleidsproces is de invloed van de lokale en regionale actoren bepaald en een verklaring gegeven voor de legitimiteitsproblemen vanuit het theoretische perspectief van multi-actor en multi-level governance en de specifieke context van het beleid. Op basis van het ronden model en de beleidsarrangementen benadering is het beleidsproces gereconstrueerd, gebruik makend van interviews met sleutelfiguren en een intensieve procesanalyse. Hieruit is gebleken dat de lokale en regionale actoren in het proces “Natuurherstel Westerschelde” een matige tot substantiële invloed hebben gehad, met grote verschillen tussen de rol van de protestcoalitie tegen ontpolderen, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en de lokale overheid. Verklaringen voor de legitimiteitsproblemen in het beleidsproces kunnen worden gegeven vanuit de historische en politieke context, het multi-actor en multi-level aspect, de inhoudelijke complexiteit en de geringe invloed van actoren op bepaalde momenten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur