Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Dynamiekstudie intergetijdengebied Westerschelde. GIS analyse voor het bepalen van veranderingen in de afgelopen 50 jaar in het intergetijdengebied van de Westerschelde
Habraken, M.; Parée, E. (2006). Dynamiekstudie intergetijdengebied Westerschelde. GIS analyse voor het bepalen van veranderingen in de afgelopen 50 jaar in het intergetijdengebied van de Westerschelde. Notities Rijkswaterstaat Zeeland, Meetadviesdienst, ZLMD-06N.004. RWS, ZLMD: Middelburg. 39 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water; Zoet water

Auteurs  Top 
  • Habraken, M.
  • Parée, E., meer

Abstract
    In de loop van 2005 en 2006 wordt een MER (milieu-effectrapport) opgesteld voor een beoogde derde verruiming van de vaargeul in de Westerschelde. Om de door Nederland en Vlaanderen gedragen basiskennis vast te leggen, het fysisch inzicht te verbeteren en modellen te toetsen, zijn fysische data en tijdreeksen verzameld en geanalyseerd: geomorfologische kaarten, bodemdieptegrids, waterstandgegevens en dijkvoeten. Met het oog op deze MER-verruiming is inzicht vereist in de ontwikkelingen in 1. het areaal intergetijdengebied; 2. het areaal hoogdynamisch en laagdynamisch intergetijdengebied en de verhouding van deze arealen ten opzichte van het totale intergeijdengebied; 3. het areaal slibrijk en slibarm laagdynamisch intergetijdengebied en de verhouding van deze arealen ten opzicht van het totale areaal laagdynamisch intergetijdengebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs