Over de ScheldeMonitor

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatieportaal rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Het portaal dient in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) als centraal punt voor het capteren en verspreiden van allerhande soorten data en informatie omtrent de verschillende aspecten die een rol spelen over het ganse gebied van zowel de Westerschelde als de Zeeschelde. 

 

Lees verder

In december '23 werd de nieuwe versie van de zesjaarlijkse evaluatie van de Schelde gepubliceerd. Het volledige rapport is te vinden op deze website.

De ruwe data uit het rapport kan bekeken worden via de RShiny-applicaties van ScheldeMonitor. Probeer het zelf in het iframe hieronder, of bezoek het overzicht van al onze applicaties.  

Afbeelding
data toolbox

Data

Het dataportaal van ScheldeMonitor bevat een significante hoeveelheid aan biotische en abiotische datasets, die bevraagbaar zijn via de ingebouwde toolbox. Data en metadata afkomstig van het MONEOS programma worden bovendien beschreven in datafiches.

Naar Data
Afbeelding
Scheepvaart_prod

Grafieken

ScheldeMonitor tracht zoveel mogelijk datasets om te zetten in begrijpbare grafieken. Hierbij zijn sommige grafieken voorgemaakt, en kunnen andere door gebruikers samengesteld worden in daarvoor gemaakte applicaties.

Naar Grafieken
Afbeelding
Printscreen geoviewer

Kaarten

Verschillende datasets in ScheldeMonitor zijn omgezet naar ruimtelijke lagen. Deze kunnen bekeken, gebruikt en gedownload worden via de ingebouwde 'Geoviewer' van ScheldeMonitor.

Naar Kaarten
Afbeelding
printscreen literature

Literatuur

ScheldeMonitor behuist, in samenwerking met het Integrated Marine Information System (IMIS), een grote collectie aan wetenschappelijke rapportages alsook niet-wetenschappelijke literatuur met een focus op het Schelde-estuarium.

Naar Bibliotheek
Afbeelding
cap of pollutantsapp

Voor onderzoekers

ScheldeMonitor biedt een platform aan waarmee gebruikers data op eigen wijze kunnen analyseren. Dit platform omvat een online RStudio workspace, een GitHUB organisatie, en een collectie aan RShiny applicaties. 

Naar Onderzoeksruimte
Afbeelding
printscreen van applicatie

Tools & Applicaties

Om data te zoeken, visualiseren en op te vragen voorziet het portaal heel wat handige tools en modules. Deze worden zowel hier als in het hoofdmenu bovenaan samengebracht.

Naar Tools

Informatie

De statistieken hieronder geven een realtime indicatie van de hoeveelheid data en informatie die vindbaar gemaakt wordt via het ScheldeMonitor platform. 

Afbeelding
logo linkedin

ScheldeMonitor zelf heeft geen kanaal op sociale media. Indien je meer nieuws wil over het onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium, kan je het LinkedIn-profiel van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie volgen. 

Naar LinkedIn VNSC
Afbeelding
website VNSC

De VNSC richt zich op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als ‘een multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften.’ Alle informatie over deze samenwerking kan teruggevonden worden op hun website. 

Naar Website VNSC