Interactieve data-applicaties in ScheldeMonitor

ScheldeMonitor voorziet een collectie aan interactieve applicaties waarmee het gebruikers toelaat om datasets om te zetten in begrijpbare grafieken en plots. Deze applicaties werden gebouwd door middel van R programmeertaal en RShiny. Daarnaast verwijst deze pagina ook door naar verschillende applicaties die door partners of dataproviders van de ScheldeMonitor worden aangeboden. 

R-Shiny applicaties door ScheldeMonitor

Deze applicaties worden gebouwd en onderhouden door VLIZ in R en RShiny. Gebruikers kunnen met de apps vrij producten aanmaken omtrent nutriënten, waterniveaus, golfhoogtes en soortenverspreiding in het Schelde estuarium. 

Afbeelding
Nutrients in het Scheldt estuary

Nutriënten in het Schelde-estuarium

Naar App
Afbeelding
Water levels in the Scheldt estuary

Waterniveau in het Schelde-estuarium

Naar App
Afbeelding
Species distribution in the Scheldt estuary

Soortenverspreiding in het Schelde-estuarium

Naar App
Afbeelding
Pollutants in the Scheldt estuary

Verontreinigende stoffen in het Schelde-estuarium

Naar App
Afbeelding
Sediments in the Scheldt estuary

Sediment in het Schelde-estuarium

Naar App

Interactieve applicaties door partners en providers

Naast de applicaties die door VLIZ werden gemaakt voor ScheldeMonitor, bieden heel wat partners, providers en relevante instanties, applicaties aan die op interactieve wijze data- en kaartproducten visualiseren die relevant zijn voor het Schelde-estuarium. Daarom wil ScheldeMonitor met deze collectie ook een doorverwijzing aanbieden naar deze bronnen. 

Afbeelding
geoloket ovam printscreen

Geoloket bodemonderzoek en sanering

Bron: OVAM

Naar Viewer
Afbeelding
printscreen integraalwaterbeleid

Geoloket stroombeheersplannen

Bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Naar Portaal
Afbeelding
printscreen geopunt

Geopunt Vlaanderen

Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen

Naar Viewer
Afbeelding
printscreen geoloket

Geoloket VMM

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Naar Viewer
Afbeelding
ISDG

Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde

Bron: Scaldit

Naar Viewer
Afbeelding
printscreen klimaatportaal

Klimaatportaal Vlaanderen

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Naar Portaal
Afbeelding
printscreen milieudata

Milieudata Vlaanderen

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Naar App
Afbeelding
printscreen natura2000 app

Natura2000 gebieden in SIGMA-plan

Bron: Natura2000 Vlaanderen

Naar Pagina
Afbeelding
printscreen natuurindicatoren

Natuurindicatoren

Bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Naar Portaal
Afbeelding
printscreen vtsscheldt

Scheepsverkeer Westerschelde

Bron: VTS-Scheldt

Naar Viewer
Afbeelding
waterinfo nederland printscreen

Waterinfo Nederland

Bron: Rijkswaterstaat

Naar Portaal
Afbeelding
printscreen waterinfo

Waterinfo Nederland extra

Bron: Rijkswaterstaat

Naar Viewer
Afbeelding
waterinfo.be printscreen

Waterinfo Vlaanderen

Bron: Waterinfo.be

Naar Portaal
Afbeelding
printscreen deltares app

Waterkwaliteit Westerschelde

Bron: Deltares & Rijkswaterstaat

Naar App