MONEOS

Binnen de werkgroep O&M is een afspraak gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Dit monitoringsprogramma werd zo uitgewerkt dat het enerzijds voldoet om aan de doelstellingen van diverse beleidskaders te beantwoorden, anderzijds dat het inzicht kan bieden in het systeemfunctioneren van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen/maatregelen in het systeem. Het programma bouwt verder op bestaande monitoringsactiviteiten en streeft naar integratie en afstemming over de grenzen heen. In 2008 werd een eerste voorstel voor een Monitoringsprogramma uitgewerkt in Meire, P.; Maris, T. (2008). In deze nota worden de bestaande monitoringsactiviteiten en de diverse beleidskaders overlopen om uiteindelijk tot een gefundeerd voorstel te komen.

MONEOS Rapportages

De monitoringsactiviteiten en de hieruit voortgebrachte meetgegevens worden nauwgezet opgevolgd door de Projectgroep Monitoring en Databeheer.  Binnen deze projectgroep worden alle wijzigingen aan het monitoringsprogramma, alsook de afstemmingen van meettechnieken tussen Vlaanderen en Nederland besproken.  Het Vlaams Instituut voor de Zee biedt ondersteuning aan de projectgroep voor het centraliseren en beschikbaar stellen van de MONEOS datareeksen voor de diverse rapporteringen.

Naar Rapporten

MONEOS Datafiches

Het MONEOS programma werd in Datafiches beschreven en thematisch opgedeeld. Deze datafiches zijn toegankelijk via een interactieve RShiny applicatie. 

O  =  monitoring in Onderzoeksgebieden
S  =  Systeemmonitoring
P  =  Projectmonitoring
NL  =  Nederlandse monitoringsactiviteit
VL  =  Vlaamse monitoringsactiviteit

Naar Datafiches

MONEOS Archief

De werkgroep Onderzoek en Monitoring Schelde-estuarium (O&M) gebruikt een online omgeving op het Marine Data Archive van VLIZ, waar ze verslagen, rapporten, kalenders, maar ook de originele monitoringsdata en aangeleverde files archiveert. Deze ruimte is enkel toegankelijk door mensen binnen de werkgroep. 

Naar Archief