Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp.
Cover

Beschikbaar in  Datasets 

Project Top | Datasets 
  • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, meer

Datasets (8)
  • Aantal broedparen van de dwergstern in de Westerschelde (inclusief stuk van de Voordelta) en het overige Deltagebied, meer
  • Aantal broedparen van kustbroedvogels in de Westerschelde (inclusief monding) en voor de relevante soorten ook voor het Deltagebied in 1979 en 2008, meer
  • Aantal broedparen van kustbroedvogels in de Zeeschelde (Linkerscheldeoevergebied, 2003 - 2009), meer
  • Beschermingsstatus (BS) van de bijlage I-habitats van de Habitatrichtlijn, per Habitatrichtlijngebied van het Schelde-estuarium en staat van instandhouding (SVI) van diezelfde habitats op biogeografisch niveau, meer
  • Beschermingsstatus (BS) van de bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn, per Habitatrichtlijngebied van het Schelde-estuarium en staat van instandhouding (SVI) van diezelfde soorten op biogeografisch niveau, meer
  • Gemiddeld broedsucces (en standaardafwijking) van kustbroedvogels in links: Westerschelde en rechts: Zeeschelde, meer
  • Kaart van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden van het Schelde-estuarium (situatie 2009), meer
  • Percentage van de soorten van de Vogelrichtlijn (bijlage I en de niet in bijlage I opgenomen trekvogelsoorten) per klasse van de beschermingsstatus, per Vogelrichtlijngebied van het Schelde-estuarium (VL: 2001, NL: 2007), meer

Afbeeldingen Top | Datasets