Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse Vogelrichtlijngebieden (toegewezen op 17.10.1998) [Flemish Bird Directive Areas (assigned on 17.10.1988)]
Contact: Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM), meer

Beschikbaarheid: Commercieel beschikbaar
A charge significantly exceeding the cost of data collection and delivery is made for usage of the data

Beschrijving
Vlaamse Vogelrichtlijngebieden (toegewezen op 17.10.1998) omvat de perimeters van de 23 zones afgebakend bij besluit van de Vlaamse Richtlijn van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van de Richtlijn 79/409/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vogels, Grenzen
Kernwoorden:
Ecosysteem management, Habitat, België, Vlaanderen, Aves

Geografische spreiding
België, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
17 Oktober 1988

Taxonomic coverage
Aves [WoRMS]

Parameter
Vlaamse Vogelrichtlijngebieden

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij (VLM), meerdata beheerderdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid; Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), meerdata beheerderdataset uitgever

Gerelateerde datasets
Volgende versie:
Vogelrichtlijngebieden, toestand 17/07/2000 (OC-product) (SBZ-V_17072000), meer


Dataset status: Afgelopen
Data type: Kaarten/Geografische files
Metadatarecord aangemaakt: 2004-06-17
Informatie laatst gewijzigd: 2007-09-12
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid