Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Estuaria VIS-dataset [Estuary VIS-dataset]
Contact: Breine, Jan

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
De estuaria dataset bevat gegevens van individuele lengtes en gewichten van tot op soort gebrachte vissen. Verder bevat de dataset ook abiotische parameters. meer

De data wordt verzameld in het kader van de monitoring van het schelde ecosysteem, de kaderrichtlijn water, de habitatrichtlijn en onderzoek. De gegevens worden opgenomen in de VIS databank. De beviste estuaria zijn de Zeeschelde en de Ijzer.

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Ecosysteemfuncties, Index voor Biotische Integriteit, Vis, ANE, België, IJzer R., ANE, Schelde-estuarium, België, Vlaanderen, België, Zeeschelde, Pisces

Geografische spreiding
ANE, België, IJzer R. [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Vlaanderen [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf April 1995 [Gestart]
Elk seizoen

Taxonomic coverage
Pisces [WoRMS]

Parameters
Aantallen (geteld)
Conductiviteit
Gewicht
Kenmerken van de omgeving en de waterloop
pH-zuurtegraad
Totale lengte
Turbiditeit
Voorkomen van soorten Methode
Watertemperatuur
Zuurstofpercentage
Voorkomen van soorten: Ankerkuil
Voorkomen van soorten: Fuiken & elektrisch vissen
Voorkomen van soorten: Zegenet

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, meerdata creatordata beheerder
Breine, Jan
De Bruyn, Adinda
Galle, Linde
Maes, Yves
Lambeens, Isabel
Bombaerts, Daniel
Croonen, Jean-Pierre
Dens, Franky
De Wit, Marc
De Boeck, Tom
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Gepubliceerd in:
Vis Informatie Systeem (V.I.S.), meer
Bron dataset:
ME-4 Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met dubbele schietfuiken, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer
Spronk, G. et al. (2011). Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., meer
Stevens, M. et al. (2011). Onderzoek naar de trekvissoorten in het Schelde-estuarium. Voortplantings-en opgroeihabitat van rivierprik en fint. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.14. INBO: Brussel. 71 pp., meer
Stevens, M. et al. (2008). Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Vorderingsverslag september 2008. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, IR.2008.37. Research Institute for Nature and Forest (INBO): België. 107 pp., meer
Breine, J. et al. (2002). Development of fish community databases in Flanders (V.I.S.) and Europe (FIDES), in: Goethals, P. et al. (2002). Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 13, meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2012-11-23
Informatie laatst gewijzigd: 2012-11-23
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid