MONEOS datafiches

P-DS-V-006 - Broedvogels

Beschrijving: In alle 2010-projectgebieden worden broedvogels opgevolgd met de uitgebreide territoriumkartering. Deze bestaat uit minimaal 7 gebiedsdekkende veldbezoeken per broedseizoen waarbij alle broedindicerende waarnemingen worden genoteerd. Met een gestandariseerde methode worden deze gegevens geïnterpreteerd en vertaald naar territoriakaarten. De kartering omvat minstens alle soorten uit de Instandhoudingsdoelstellingen voor het Zeeschelde-estuarium en alle andere VR-Bijlage I-soorten die eventueel tot broeden komen.
Planning metingen: Nulmeting (2008, 2009), 1, 3 en 6 jaar na inrichting en vanaf dan om de 6 jaar. Projectrapportage (SIGMAprojectgebieden); datarapport jaarlijks
Uitvoerende organisatie: INBO/ANB Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: dr. Wim Mertens (wim.mertens@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: