MONEOS datafiches

S-DS-V-008 - Zoogdieren

Beschrijving: Alle waarnemingen van zeehond, bever en otter in het Schelde-estuarium worden jaarlijks opgespoord en verzameld.
Planning metingen: jaarlijks
Uitvoerende organisatie: INBO/ANB Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: dr. Wim Mertens (wim.mertens@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: