MONEOS datafiches

S-HD-N-004 - Debietmeting op dwarsraai

Beschrijving: In vooraf gedefinieerde raaien wordt de stroomsnelheid en –richting gemeten. De meting wordt uitgevoerd met behulp van een schip met een ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), waarbij heen en weer in de betreffende raai wordt gevaren. De raaien 1 t/m 10 liggen in de Westerschelde, de raaien 11 t/m 14 liggen in de monding. De duur van de meting is één eb- en vloedperiode (13 uur). Tijdens de debietmeting wordt per stroomgeul op 1 locatie een sedimentmeting uitgevoerd. De meting wordt uitgevoerd met behulp van een schip met een AZTM/ME. Op de locaties waar de sedimentmetingen worden uitgevoerd, wordt gedurende 1 maand een stroommeting met OSM of ADCP uitgevoerd.
Planning metingen: Westerschelde vanaf 1932, monding vanaf 1933. Sedimentconcentratie t/m 2010 (tot dan fiche S-HD-N-004 - Debiet- en sedimentmeting op dwarsraai)
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Opmerkingen: Jaarlijks wordt een simulatie van het getij gemaakt met het model Scalwest2000 waarbij de bodem van dat jaar gebruikt wordt. Hieruit worden onder meer de debieten en getijvolumes in alle raaien bepaald en samen met de resultaten van de debietmetingen gepresenteerd
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: