MONEOS datafiches

S-MD-N-011 - Zandwinning (voorheen P-MD-N-011)

Beschrijving: Op diverse locaties in de Westerschelde vindt zandwinning plaats. Deze werken zijn vergunningsplichtig, de gegevens hiervan (totaal gewonnen etc) wordt door Rijkswaterstaat Zeeland bijgehouden.
Planning metingen:
Uitvoerende organisatie:
Conctact: Rijkswaterstaat Zee en Delta Afdeling Netwerkmanagement, district Zee en Delta zuid Bezoekadres: Buitenhaven 2 4531BX Terneuzen Postadres: Postbus 556 3000 AN Rotterdam Telefoon: +31 (0)118-622000
Opmerkingen: Zandwinning wordt op de daarvoor aangewezen (vergunde) locaties gedaan
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Bezoekadres: Buitenhaven 2 4531BX Terneuzen Postadres: Postbus 556 3000 AN Rotterdam Telefoon: +31 (0)118-622000
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: