MONEOS datafiches

S-MD-N-012 - Baggerspecie havens (voorheen P-MD-N-012)

Beschrijving: Om de toegang tot de havens te kunnen waarborgen worden de toegangsgeulen en havens zelfs gebaggerd. De gebaggerde specie (mengsel van zand en slib) wordt in de nabijheid van de havens in de doorvoor aangewezen verspreidingsvakken gestort.
Planning metingen: vanaf 1993
Uitvoerende organisatie:
Conctact: Contact: Rijkswaterstaat Zee en Delta Afdeling Netwerkmanagement, district Zee en Delta zuid Bezoekadres: Buitenhaven 2 4531BX Terneuzen Postadres: Postbus 556 3000 AN Rotterdam Telefoon: +31 (0)118-622000
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Bezoekadres: Buitenhaven 2 4531BX Terneuzen Postadres: Postbus 556 3000 AN Rotterdam Telefoon: +31 (0)118-622000
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: