MONEOS datafiches

S-HD-V-002 - Waterstanden - GOG/GGG

Beschrijving: In het Schelde-estuarium worden in x overstromingsgebieden continu de waterstanden gemeten.
Planning metingen: Continue meting gepland vanaf 2012
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: