MONEOS datafiches

S-HD-V-003 - Debiet - Bovenafvoer

Beschrijving: In het Schelde-estuarium worden op 6 locaties continu de debieten gemeten.
Planning metingen: Continue meting
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: Tot de aanvang van de metingen in Appels- Dendermonde in 1993 is Denderbelle gebruikt voor de bepaling van de bovenafvoer op de Dender
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: