MONEOS datafiches

S-MD-V-005 - Sedimentaanvoer

Beschrijving: Een slibbalans voor het Scheldebekken wordt berekend op basis van wekelijkse schepstalen (sedimentmetingen) op de bovenlopen, vermenigvuldigd met de bijbehorende debietmetingen. Verder worden ook automatisch pompstaalnames uitgevoerd (+/- elke 7 uur). Op basis van deze staalnames en verschillende variabelen (turbiditeit, debiet, …) wordt een daggemiddelde sedimentconcentratie ter hoogte van de meetpunten berekend.
Planning metingen: wekelijkse schepstalen
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be) ing. Jan De Schutter (Joannes.DeSchutter@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: