MONEOS datafiches

P-MD-V-006 - Sedimenttransport - Dwarsraai

Beschrijving: Bij het meten van de stroming gedurende een volledige getijcyclus (13u) in vooraf gedefinieerde raaien (S-HD-V-004) wordt de backscatter van de Acoustic Doppler Current Profiler omgerekend naar een sedimentconcentratie. Op deze manier kan een beeld verkregen worden van het sedimenttransport doorheen de raai.
Planning metingen: Variabel. Van één keer per jaar gedurende volledige getijcyclus (13u) bij springtij condities tot 4 keer per jaar (seizoen) gedurende volledige getijcyclus (13u) bij doodtij en bij springtij condities
Uitvoerende organisatie: IMDC iov aMT (overheidsopdracht)
Conctact: ir. Frederik Roose (frederik.roose@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: Verwante datasets: S-HD-V-004 – Stroomsnelheid - Dwarsraai S-MD-V-006 – Sedimenttransport – Dwarsraai
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: