MONEOS datafiches

S-MD-V-007a - Ingreepgegevens - Volumes zandwinning

Beschrijving: Zandwinhoeveelheden
Planning metingen: Jaarlijks worden hoeveelheden door zandwinbedrijven gerapporteerd aan aMT
Uitvoerende organisatie: aMT registreert de hoeveelheden zand die uit haar bevoegdheidsgebied onttrokken worden
Conctact: aMT: Frederik Roose (frederik.roose@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: