MONEOS datafiches

S-MD-V-003 - Lithologische kaart

Beschrijving: De lithologische kaart bevat de omhullende polygonen van plaatsen met gelijkaardige sedimentsamenstelling. Het spectrum aan sedimenteigenschappen dient hierbij onderverdeeld te worden in onderscheidbare klassen met een zo groot mogelijke homogeniteit binnen de klassen. De indeling in zand, zand met slib, los slib of vast slib is gebruikelijk. Een andere indeling in sedimenttypes is mogelijk indien deze indeling een betere weerspiegeling is van het natuurlijke voorkomen van de aanwezige sedimenten of indien deze indeling beter afgestemd is op de toepassingen van de lithologische kaart. De bodemsamenstelling is een parameter die zeer determinerend is voor de volledige ecologische ontwikkeling en in belangrijke mate wordt bepaald door de hydrodynamiek en ingrepen (vnl storten), maar ook door input van buiten het systeem (zowel mariene als fluviatiele invloed).
Planning metingen: Lithologische kaart : - Beneden-Zeeschelde (A) : om de 3 jaar - Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme (B): om de 3 jaar - Bovenlopen (C): om de 6 jaar
Uitvoerende organisatie: Verzamelen backscattergegevens: aK-VH Verwerken gegevens; verzamelen, analyseren bodemmonsters; indeling in klassen: IMDC-VUB iov aMT (overheidsopdracht) Vervolg hangt af van haalbaarheid proefproject Benedenzeeschelde
Conctact: ir. Frederik Roose (frederik.roose@mow.vlaanderen.be) W&Z : Patrick Van Bockstal (Patrick.vanbockstal@wenz.be)
Opmerkingen: Verwante datasets: S-MD-V-001 – Topo-bathymetrie – Gebiedsdekkend
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: