MONEOS datafiches

S-FC-V-004 - Temperatuur - Periodiek

Beschrijving: Elke vier weken (in de winterperiode; oktober tot maart) en elke twee weken (in de zomerperiode; april tot september) vinden getijonafhankelijk langsvaarten plaats van de grens tot Temse, van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (OMES). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen met multi-parametertoestellen verschillende parameters gemeten. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd. Tevens werden door het WL tot eind 2016 ook driemaandelijks getijafhankelijke vaarten uitgevoerd (tijdens kentering hoog water en kentering LW). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen met multi-parametertoestellen verschillende parameters gemeten.
Planning metingen: 4-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de wintermaanden (oktober tot maart) (OMES) 2-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de zomermaanden (april tot september) (OMES) Driemaandelijks (WL)
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Milieumaatschappij Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: UA Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen
Conctact: VMM: Sandra De Smedt (s.desmedt@vmm.be) OMES: Tom Maris (Tom.maris@ua.ac.be) Stijn Bosmans (Stijn.bosmans@wenz.be) WL: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: