MONEOS datafiches

S-FC-V-011 - Chlorophyl a - Continu

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met multi-parametertoestellen verschillende parameters continu gemeten. De opstelling verschilt per locatie, afhankelijk van de mogelijkheden voor de bevestiging van de toestellen. Planning van installatie van meettoestellen met chlorofyl sensoren najaar 2012.
Planning metingen: Continue metingen, wordt opgestart in 2015-16
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: wordt opgestart in 2012
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: