MONEOS datafiches

S-FC-V-024 - DIC - POC - TC - DOC Periodiek

Beschrijving: Opgelost anorganisch koolstof (DIC) Particulair organisch koolstof (POC) Totale Koolstof (TC) Opgelost organische koolstof (DOC) Tijdens de maandelijkse monitoring in het kader van OMES worden op de beschreven meetlocaties stalen genomen. De stalen worden geanlalyseerd op DIC, POC, TC en DOC.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; in de zomermaanden (april tot september): 2 maal per maand. 6 “13uursmetingen” 1 “24uursmeting" (GGG Lippenbroek)
Uitvoerende organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen
Conctact: Tom Maris (Tom.maris@ua.ac.be) Stijn Bosmans (Stijn.bosmans@wenz.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: