MONEOS datafiches

S-EF-V-029 - Lichtindringing - Continu

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met sensoren de hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling (PAR) gemeten in het water. Planning van installatie van PAR meettoestellen in 2015-2016.
Planning metingen: Continue metingen; gepland vanaf najaar 2015-2016
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: