MONEOS datafiches

S-DS-V-007a - Maandelijkse vogeltellingen

=> Serie:
Serienaam Schaar van Ouden Doel
Latitude 75860
Longitude 373890
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)
Frequentie (staalnames/jaar) 26
Parameter - Methode: pH /
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: RDX RDY