Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [350557]
Het bestand aan schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2012
Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; Hartog, E.; van Asch, M.; Troost, K. (2012). Het bestand aan schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2012. IMARES Wageningen Report, C085/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 44 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Goudswaard, P.C.
  • Perdon, K.J., more
  • Jol, J., more

Abstract
    De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd door IMARES.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors