Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [85033]
Etude théorique et expérimentale des cours d'eau à marée
Bonnet, L.; Lamoen, J. (1946). Etude théorique et expérimentale des cours d'eau à marée. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. XCIX(3): 1-8 + 1 planche

Available in  Authors 

Keywords
  Methods
  Models > Scale models
  Motion > Tidal motion > Tides
  River beds
  Belgium, Lower Schelde Basin [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
 • Bonnet, L.
 • Lamoen, J.

Abstract
  Naar aanleiding van sommige alineas, voorkomend in een opstel door den Heer R. Haenecour, eere-Inspecteur Generaal bij Bruggen en Wegen, in dit tijdschrift gepubliceerd, wordt in onderhavige nota allereerst, aan de hand van een concreet voorbeeld, betoogd dat de door het Waterbouwkundig Laboratorium van het Ministerie van Openbare Werken ontwikkelde methode ter bestudeering van den beddingvorm van benedenrivieren met beweegbaren bodem, wel degelijk tot betrouwbare uitkomsten leidt.

  Vervolgens geven de schrijvers als hun meening te kennen dat, wat de studie der verschijnselen van het tij betreft, het tijdperk van het zuiver empirisme tot het verleden behoort en dat, bij de behandeling van deze vraagstukken, de ingenieurs een goeden leiddraad hebben gevonden in, aan de theoretische natuurkunde ontleende, wiskundige methodes gepaard aan experimenten met modellen op kleine schaal.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors