Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Metalen in de Scheldesedimenten

Period: January 1991 till December 1995
Status: Completed

Thesaurus terms: Metals; Sediments
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more, sponsor

Abstract
Randvoorwaarde voor het zich kunnen ontwikkelen van de natuur-, visserij- en recreatiefunctie is dat de verontreiniging van water en bodem wordt teruggedrongen. Het is daarom belangrijk de huidige en toekomstige metaalgehalten in het Schelde-estuarium te kennen. De bufferende rol van het sediment is daarbij doorslaggevend. Na sanering van de lozingen, zal het sediment blijven naleveren.
- Studie van de verdeling (opgelost/vast) van metalen in sedimenten
- Experimenteel onderzoek voor mobilisatieprocessie in sedimenten (i.f.v. fysico-chemische en microbiële processen
- De resultaten van deze studie zullen ingebracht worden in een aantal diagenetische modellen ten einde na te gaan of de procesvoorstelling in deze modellen de werkelijkheid benadert.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes