Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Social cost-benefit analysis of the Sigmaplan

Dutch title: Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan
Funder identifier: N9736 (RMA IMS) (Other contract id)
Period: September 2003 till October 2005
Status: Completed
 Institutes | Publications 

Institutes (7)  Top | Publications 
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), more
 • Universiteit Gent (UGent), more
 • KU Leuven (KULeuven), more
 • Soresma nv, more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, sponsor

Abstract
Bepaling en vergelijking van de maatschappelijke kosten en baten van verschillende alternatieven van het Sigmaplan (plan voor de bescherming tegen overstromingen in het Zeescheldebekken)

Publications (5)  Top | Institutes 
 • De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004). Maatschappelijke KostenBatenAnalyse veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium: conclusies op hoofdlijnen. Tijdelijke Vereniging RA-IMDC/VITO: [s.l.]. II, 92 pp., more
 • Blanckaert, J.; Van Looveren, R.; Janssen, S. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 1. Faserapport 1: composietrandvoorwaarden. Versie 2.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. V, 37 + appendices pp., more
 • Dierckx, J. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Effecten op de landbouw. 1.1. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. II, 13 + bijlagen pp., more
 • Dierckx, J.; Elsen, F.; Van de Moortel, R. (2004). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: deelopdracht 2. Studie naar de invloed van inschakeling van gecontroleerde overstromingsgebieden op het voorkomen van leverbot. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more
 • Bulckaen, D.; De Nocker, L.; Gauderis, J. (2005). Sigmaplan. Maatschappelijke KostenBatenAnalyse: syntheserapport. Versie 1.0. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. VI, 33 + 5 p. Appendices pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications