Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Pilot 'Westerschelde' in connection with framework guideline water

Dutch title: Pilot Westerschelde in verband met kaderrichtlijn water
Funder identifier: OND1291528 (Other contract id)
Period: January 2001 till December 2004
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Waterschap Brabantse Delta, more, proposer
  • Waterschap Brabantse Delta, more, secretariat

Abstract
Aanleiding: Voor implementatie van de Europese Kaderrichtlijn wordt de Westerschelde als pilot project gebruikt.
Probleem: Het niet voldoen aan Europees beleid
Projectdoelstelling: De pilot moet resulteren in een verdere concretisering en voorstel of handreiking (ten behoeve van handboek implementatie KRW) om een adequate analyse, beoordeling en rapportage binnen de stroomgebieden te kunnen laten plegen van effecten van menselijke activiteiten op het functioneren van watersystemen.
Aanpak: Door middel van een klankbordgroep van specialisten wordt inbreng geleverd vanuit de Nederlandse situatie in internationaal verband over de implementatie op dit gebied.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes