Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Study utilization seepage

Dutch title: Onderzoek benutting kwelwater
Funder identifier: OND1286423 (Other contract id)
Period: January 2002 till December 2002
Status: Completed

Thesaurus term: Water seepages
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Waterschap Brabantse Delta, more, secretariat
  • Waterschap Brabantse Delta, more, proposer

Abstract
Aanleiding: In de huidige situatie wordt kwelwater, dat uittreedt aan de voet van de Brabantse Wal, via het gemaal de Drie polders uitgeslagen richting Westerschelde.
Doel: Benutting kwelwater.
Aanpak: In de planperiode wordt door het waterschap Scheldekwartier, in samenwerking met het hoogheemraadschap, onderzocht of er mogelijkheden zijn om, op basis van de criteria uit het waterhuishoudingsplan en de geldende beleidsuitgangspunten, het surplus aan kwelwater in te zetten voor de watervoorziening op de Brabantse Wal.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes