Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Phrasing of preservation objectives
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/formulering-en-afstemming-van-de-instandhoudingsdoelstellingen-in-nl-en-vl/

Dutch title: Formulering van de instandhoudingsdoelstellingen
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Period: 2006
Status: In Progress

Thesaurus term: Environmental protection
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Natuur, Landschap & Platteland (NLP), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract
Om onze natuur te bewaren zijn in Europa bepaalde gebieden beschermd als ‘Vogel- en/of Habitatrichtlijn gebied’.
Vlaanderen en Nederland moeten er samen voor zorgen dat in het Schelde-estuarium de Europese Vogel- en habitatrichtlijn* gehanteerd wordt.
Daarvoor moeten zij instandhoudingsdoelstellingen** formuleren die aangeven wat nodig is om het Schelde-estuarium in ‘een goede staat van instandhouding’ te brengen.
De landen zullen de doelstellingen op elkaar afstemmen voordat ze aan de Europese Commissie worden voorgelegd.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes