Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Scheldt Estuary Development Outline 2010: safety against flooding Program

Dutch title: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma veiligheid tegen overstromen
Period: March 2005 till 2010
Status: Completed

Thesaurus terms: Flooding; Safety
 Institutes | Project 

Institutes (2)  Top | Project 
  • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), more, co-ordinator
  • Technische Schelde Commissie (TSC), more

Child project  Top | Institutes 
  • Harmonisation of politics concerning safety against flooding, more

Abstract
In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium hebben de Bewindslieden een aantal besluiten genomen om tot de uitvoering van de projecten in het kader van de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid te komen. Daarenboven hebben de Bewindslieden een aantal besluiten genomen over de algemene organisatie en verwezenlijking van de projecten.

Er zijn 4 programma’s: veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid, natuurlijkheid en algemeen. Ieder programma bevat een aantal projecten en maatregelen. Voor de programma’s zijn er programmamanagers aangesteld die instaan voor de procesbewaking van de projecten en maatregelen.

Voor de projecten zijn en worden er projectleiders aangesteld. In samenwerking met de bevoegde instanties in Vlaanderen en Nederland dragen zij onderzoek op, zorgen voor begeleiding van dit onderzoek, begeleiden de procedures, zorgen voor de inbreng van belanghebbenden en verzorgen de communicatie over hun project.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Project