Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Indication of the Flemish part of the shipping channel as Special Protection Area (SPA)
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/aanwijzing-van-de-zeeschelde-vlaams-gedeelte-schelde-estuarium-als-speciale-beschermingszone-sbz-/

Dutch title: Aanwijzing van het Vlaams gedeelte van de vaargeul als Speciale Beschermingszone (SBZ)
Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Period:
Status: In Progress

Thesaurus term: Protection
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more, partner
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more

Abstract
De ganse Westerschelde, inclusief de vaargeul, had bij de goedkeuring van de Ontwikkelingsschets 2010 reeds de status van Speciale Beschermingszone in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In Vlaanderen waren in 2005 de slikken en schorren van de Zeeschelde als SBZ aangewezen, maar de vaargeul zelf nog niet. In de Ontwikkelingsschets werd besloten ook de ganse Zeeschelde de status van SBZ te verlenen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes