Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vlaamse en Nederlandse methoden voor de berekening van het overstromingsrisico

Parent project: LTV O&M Veiligheid, more
Period: 2009 till 2009
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more, proposer

Abstract
Onderzoek
Nederland en Vlaanderen gebruiken verschillende methoden om overstromingskansen en gevolgen van overstromingen te berekenen. De landen passen bijvoorbeeld verschillende hydraulische
modellen toe. Ook komen zij op verschillende wijzen tot de extreme storm die de norm voor hun waterkeringen vormt.
Het onderzoek is in 2007 gestart. Dat jaar hebben de onderzoekers geïnventariseerd welke modellen en methoden de landen gebruiken. In 2008 hebben zij de resultaten vergeleken en de voor- en nadelen van beide methoden vastgesteld. In 2009 nemen de onderzoekers een specifiek onderdeel van de overstromingsrisicoberekening onder de loep: de manier waarop volgens de verschillende modellen een bres in een dijk tot stand komt en daarna verder groeit. Dit jaar maken de onderzoekers ook de resultaten van het gehele onderzoek inzichtelijk voor beheerders en beleidsmakers.

Toepassing
Als dit onderzoek afgerond is, kunnen beheerders en beleidsmakers van beide landen elkaars berekeningsmethoden beter op waarde schatten. Zij kennen bovendien de voor- en nadelen van elkaars methoden en kunnen bij nieuwe vraagstukken de meest geëigend methode inzetten. Hiermee ontstaat een goede basis om op termijn een gezamenlijke methode te ontwikkelen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes